Parets del Vallès

La JSC del Vallès Oriental, en pilotes per denunciar l'escletxa salarial entre dones i homes

#84raonsJSCVO, campanya pel Dia Internacional de la Dona Treballadora.

A causa de la crisi i de les polítiques que estan duent a terme els governs de la dreta a Catalunya i a Espanya, els drets laborals i socials assolits al llarg de molts anys i amb molts esforços s'estan veient greument perjudicats. Aquest retrocés afecta d'una manera més ferotge a les dones, ja que existeixen un seguit d'elements que determinen una situació econòmica i laboral pitjor que la dels homes.

Així es desprèn d'un estudi realitzat per la UGT i publicat durant la tercera setmana del mes de febrer. Segons aquest estudi, les dones han de treballar 84 dies més a l'any per obtenir el mateix sou que un home. L'escletxa salarial entre home i dona no només és enorme, arribant gairebé al 23%, sinó que a més a més ha augmentat en un 0'5% en els darrers anys de crisi econòmica i amb l'arribada de la dreta als governs dels diferents nivells de l'administració.

A aquesta alarmant dada, se li ha d'afegir la precarització del treball a temps parcial i la feminització d'alguns sectors que, sumat a l'escletxa salarial, fan que la situació de la dona sigui pitjor que la de l'home en termes generals. 

Són també dones, les persones adultes que en un 90% assumeixen les càrregues familiars de les famílies monoparentals i amb fills a càrrec. I també pel que fa a les quantitats i durades de les retribucions per desocupació, les dones surten més mal parades. 

Si les dones estan en general millor formades que els homes, i a la vegada són les que presenten una taxa de desocupació més elevada, això fa pensar que les empreses no sempre contracten els o a les millors. 

Als greuges salarials i laborals, se li han de sumar també els constants atacs que reben les dones per part dels governs de la dreta en temes tant importants com el dret a decidir sobre el seu propi cos i en quin moment volen o no tenir fills. També les retallades dràstiques de la dreta en diferents àmbits afecten més a dones que a homes, com per exemple la destralada que han dut a terme sobre la llei de dependència, ja que la majoria de persones a càrrec d'altres persones amb algun tipus de minusvalia també són dones. 

Per tot plegat, des de la JSC del Vallès Oriental hem volgut dur a terme una campanya visual cridanera per intentar aportar el nostre petit gra de sorra a denunciar aquestes desigualtats aberrants entre els homes i les dones, enfatitzant els 84 dies de més a l'any que encara avui dia una dona ha de treballar per cobrar el mateix que un home.

Dia Internacional de la Dona Treballadora

8 de març de 2014